Saturday, January 9, 2010

KONSEP 1 MALAYSIA

Konsep 1 Malaysia secara asasnya bermakna " rakyat dan peminpin bertindak dan berfikir bagi kepentingan semua rakyat Malaysia dan tidak membataskan tindakan dan fikiran dalam tembok etnik masing - masing ".
Ianya bukan semata - mata pengulangan kepada dasar peminpin terdahulu.Ia adalah kesinambungan perjuangan peminpin terdahulu kerana ia mengandungi nilai tambah tersendiri.Yang penting " PERPADUAN SEMUA KAUM ".

No comments:

Post a Comment